•  
  •  

Thomashuis Asperen

In Thomashuis Asperen hebben wij de volgende aandachtspunten:

  • Met elkaar genieten van de alledaagse dingen
  • Bewoners de kans bieden om zich te ontwikkelen
  • Eigen keuzes maken 
  • Respect hebben voor elkaars mening en achtergrond
  • Persoonlijke en professionele aandacht
  • Veilige en vertrouwde woonomgeving

Oftwel: Samen wonen met ruimte voor jezelf!

De ondernemers

Wij zijn Sandra den Besten en Linda Hardeman, sinds maart 2008 zorgondernemers van Thomashuis Asperen. Wij wonen samen met onze hond Loeka op de eerste verdieping van ons Thomashuis.
Beiden hebben we ruime ervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, zowel individueel als in groepsverband. In ons Thomashuis willen wij mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking een veilige en huiselijke omgeving bieden.
Door op deze manier te wonen en te werken zorgt er in de eerste plaats voor dat het huis voor alle betrokkenen een echt thuis is. Daarnaast zorgen de korte communicatielijnen voor een enorme betrokkenheid en een persoonlijke benadering.
In ons Thomashuis wordt rust en ruimte gecreëerd om jezelf te kunnen zijn. Een huiselijke sfeer en de structuur van een normaal gezinsleven liggen hieraan ten grondslag. Vanuit deze basis kan iedere bewoner zijn/haar mogelijkheden ontdekken en ontplooien in een liefdevolle en vertrouwde omgeving. Bewoners worden ondersteund bij het maken van eigen keuzes op allerlei gebieden.
Een van onze speerpunten vanuit onze visie is dat mensen met een beperking dezelfde rechten en plichten hebben als mensen zonder beperking, dus net als iedereen zo volwaardig mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij. Bewoners en ook anderszins betrokkenen kunnen rekenen op een gelijkwaardige en respectvolle benadering.
Mede door een goede samenwerking en open communicatie met ouders/vertegenwoordigers willen we streven naar optimale kwaliteit van bestaan voor onze bewoners.

Thomashuis Asperen

Achterstraat 17
4147 AA Asperen
Gelderland
Nederland

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar ons Thomashuis? Neem gerust contact op:
0345505741

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt, zeker in het geval van onenigheid. Als u ontevreden bent of het ergens niet mee eens bent, laat het ons dan zeker weten. Zo kunnen we kijken of we er samen uit komen.

Voelt u zich alsnog niet gehoord of komen we er onderling niet uit, dan beschikken wij over een klachtenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Heeft u een klacht? Dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris via thomashuis@meld-het.nu.