•  
  •  
  •  

Een veilige haven en warm thuis

Thomashuis Lepelstraat biedt 8 mensen met een verstandelijke beperking een warm thuis. Wij vinden het belangrijk om hen een veilige, vertrouwde en gezellige leefomgeving aan te bieden. Een kleinschalig thuis, waar iedereen zichzelf kan zijn, zijn eigen kwaliteiten heeft en zijn leven naar eigen wens vormgeeft. Een thuis waar we in kansen denken en als een groot huishouden een zo’n gewoon mogelijk leven leiden. Waar levensgeluk de hoofdrol speelt en zorg en ondersteuning op maat de benodigde bijrol heeft.

In ons Thomashuis wonen we samen met acht bewoners, Wilfred, Wilbert, Luc, Karlijn, Willy, Angele, Serge, en Kris.

Meedoen met de samenleving

Thomashuis Lepelstraat ligt aan de rand van het dorp Lepelstraat, dicht bij de plaats Halsteren en Bergen op Zoom. We wonen in een prachtige woonboerderij op een mooie locatie. Ook hebben we een mooie grote tuin waar we op allerlei manieren enorm van genieten. Thomashuis Lepelstraat bestaat al bijna 12 jaar en er is dan ook al veel gebeurd in en rondom het Thomashuis. Jaarlijks organiseren we gezellige evennementen op ons terrein zoals een Fancy Fair in september en een Kerstfair in december.

Net als ieder ander mens hebben mensen met een verstandelijke beperking recht op een plaats in de samenleving. Daarom zijn we geïntegreerd in het dorpsleven en is volwaardig meedoen in de samenleving een belangrijke voorwaarde.

Dagbesteding 'Gewoon Anders'
Ook hebben we dagbestedingsmogelijkheden op ons terrein. 5 Jaar geleden is een oude schuur op ons terrein vervangen door een spliksplinter nieuw dagbestedingscentrum "Gewoon Anders".  We willen in "Gewoon Anders" mensen met een verstandelijke beperking een zinvolle, afwisselende en uitdagende dagbesteding aanbieden.

De ondernemers 
Na jarenlang werkzaam te zijn geweest binnen woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking, zijn wij -Harry en Anita Willeboordse - samen met onze drie kinderen in 2008 aan een nieuwe uitdaging begonnen. Inmiddels bestaat Thomashuis Lepelstraat alweer bijna 12 jaar !!! Doordat wij - als zorgondernemers van Thomashuis Lepelstraat - binnen het Thomashuis wonen, kunnen wij samen met onze medewerkers garant staan voor het bieden van 24-uurs zorg en ondersteuning. Thomashuis Lepelstraat heeft woonruimte voor 8 mensen met een verstandelijke beperking en heeft daarnaast mogelijkheden voor deelname aan dagbesteding, georganiseerd vanuit het Thomashuis. 'Een veilig en vertrouwde leefomgeving' Wij vinden het belangrijk om mensen met een verstandelijke beperking een veilig, vertrouwde en gezellige leefomgeving aan te bieden: waar ieder zichzelf kan zijn en waarin we iets positiefs aan elkaar kunnen ontlenen. Wonen in een kleinschalige woonvorm - geïntegreerd in het maatschappelijke leven van een dorp - is in onze ogen een belangrijke voorwaarde om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Daarnaast biedt kleinschalig wonen in onze ogen ook optimale voorwaarden om privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid te waarborgen.

Thomashuis Lepelstraat

Kladseweg 22
4664 RD Lepelstraat
Nederland
Heb je vragen of ben je benieuwd naar ons Thomashuis? Neem gerust contact op:
0164851303

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt, zeker in het geval van onenigheid. Als u ontevreden bent of het ergens niet mee eens bent, laat het ons dan zeker weten. Zo kunnen we kijken of we er samen uit komen.

Voelt u zich alsnog niet gehoord of komen we er onderling niet uit, dan beschikken wij over een klachtenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Heeft u een klacht? Dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris via thomashuis@meld-het.nu.