•  
  •  
  •  

Thomashuis Lepelstraat

Een veilige haven en warm thuis

Thomashuis Lepelstraat biedt aan 8 mensen met een verstandelijke beperking een warm thuis. Wij vinden het belangrijk om onze bewoners een veilige, vertrouwde en gezellige leefomgeving aan te bieden. Een kleinschalig thuis, waar iedereen zichzelf kan en mag zijn, ieder zijn eigen kwaliteiten heeft en zijn leven naar eigen wens vormgeeft. Een thuis waar we in kansen en mogelijkheden denken en niet in onmogelijkheden. Een groot huishouden en een zo’n gewoon mogelijk leven leiden. Waar levensgeluk de hoofdrol speelt en zorg en ondersteuning op maat de benodigde bijrol heeft.

In ons Thomashuis wonen we samen met acht bewoners, Wilfred, Wilbert, Luc, Karlijn, Willy, Angele, Serge, en Kris.

Meedoen met de samenleving

Thomashuis Lepelstraat ligt aan de rand van het dorp Lepelstraat, dicht bij de plaats Halsteren en Bergen op Zoom. Wij wonen in een prachtige oude woonboerderij op een mooie locatie. Ook hebben we een mooie grote tuin waar wij op allerlei manieren enorm van genieten. Thomashuis Lepelstraat bestaat al bijna 12 jaar en er is dan ook al veel gebeurd in en rondom het Thomashuis. Jaarlijks organiseren wij gezellige evenementen op ons terrein. Dit is fijn voor onze bewoners omdat zij dan contact met dorpsgenoten hebben. Dit vinden wij belangrijk.

Net als ieder ander mens hebben mensen met een verstandelijke beperking recht op een plaats in de samenleving. Daarom zijn we geïntegreerd in het dorpsleven en is volwaardig meedoen in de samenleving een belangrijke voorwaarde.

Onze bewoners zijn hier thuis, zij mogen daarbij bezoek ontvangen. Iedereen is dan ook welkom, zoals familie/vertegenwoordigers, vrienden en kennissen. De koffie/thee staat klaar!

Dagbesteding 'Gewoon Anders'

Ook hebben we dagbestedingsmogelijkheden op ons terrein. "Gewoon Anders". We willen in "Gewoon Anders" mensen met een verstandelijke beperking een zinvolle, afwisselende en uitdagende dagbesteding aanbieden waarbij ontwikkeling zeker aan bod komt.

Hoe oud iedereen ook is, wij zijn nooit te oud om nieuwe ervaringen op te doen en nieuwe dingen te leren.

x
De ondernemers

Wij zijn Raymond en Klazina van Stralen, zorgondernemers van Thomashuis Lepelstraat. Samen met onze kinderen Jelle, Brechje, Sepp en hond Keet wonen we in het Thomashuis. Daardoor zijn wij een vast aanspreekpunt voor onze bewoners, hun familie/vertegenwoordigers en ons team. Raymond werkte als muskusratten bestrijder bij het waterschap, Klazina is al 17 jaar werkzaam in de zorg. Eerst bij een grote instelling voor mensen met een meervoudige handicap en gedragsproblematiek, later als medewerker bij Thomashuis Lepelstraat. Doordat er in een Thomashuis gefocust wordt op mogelijkheden, ieders eigen kwaliteiten en de persoonlijke benadering, groeide bij ons de passie en wens om een eigen Thomashuis te starten. Begin oktober 2020 kwam die wens uit, en zijn wij de trotse eigenaren van Thomashuis Lepelstraat. Samen met ons team ondersteunen wij onze bewoners in een kleinschalige setting om zich te ontplooien en om hun leven en werk zelf invulling te geven. Die keuzevrijheid, tijd en aandacht vergroot de kwaliteit van leven en maken dat wij als één groot gezin samenleven. Een veilige haven, waar iedereen zichzelf kan en mag zijn en zich thuis voelt.

Thomashuis Lepelstraat

Kladseweg 22
4664 RD Lepelstraat
Noord-Brabant
Nederland

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar ons Thomashuis? Neem gerust contact op:

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt, zeker in het geval van onenigheid. Als u ontevreden bent of het ergens niet mee eens bent, laat het ons dan zeker weten. Zo kunnen we kijken of we er samen uit komen.

Voelt u zich alsnog niet gehoord of komen we er onderling niet uit, dan beschikken wij over een klachtenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Heeft u een klacht? Dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Het e-mailadres voor het melden van klachten is: thomashuis@meld-het.nu