•  
  •  
  •  

Thomashuis Metslawier

Ons Thomashuis is gevestigd in het oude gemeentehuis van de voormalige gemeente Oostdongeradeel.

Een prachtig pand gelegen aan een rustige weg in het pittoreske Mitselwier, een terpdorp in de gemeente Dongeradeel.

Op deze mooie plek bieden wij een warm, veilig en prettig thuis voor 9 mensen met een verstandelijke beperking.

Een thuis moet een plek zijn waar je tot jezelf kunt komen en vooral waar je jezelf kunt zijn in een veilige en warme omgeving.

Samen met een klein professioneel team geven we de bewoners veiligheid, geborgenheid, vertrouwen, respect en persoonlijke aandacht, de nadruk ligt op een zo gewoon mogelijk leven.

Met individuele zorg en aandacht voor iedere bewoner wordt uiteindelijk de kwaliteit van leven voor onze bewoners in grote mate verbeterd, daarbij worden de wensen en interesses van de bewoner niet uit het oog verloren.

Ook het integreren in de maatschappij vinden wij een belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling en socialisering van de bewoner, hierin willen wij als team een ondersteunende rol bieden om dit voor onze bewoners mogelijk te maken.

.
De ondernemers

Wij zijn Theo Oosterkamp en Sanne Wijnsma, zorgondernemers van Thomashuis Metslawier. Samen met onze 2 kinderen Jesse (13) en Timo (7) wonen we bij het Thomashuis, in de voormalige aanpandige brandweer post. Hierdoor zijn we snel aanspreekbaar en blijven de lijnen kort en duidelijk.

Thomashuis Metslawier

Balthasar Bekkerstrjitte 15
9123 JV Mitselwier
Friesland
Nederland

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar ons Thomashuis? Neem gerust contact op:

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt, zeker in het geval van onenigheid. Als u ontevreden bent of het ergens niet mee eens bent, laat het ons dan zeker weten. Zo kunnen we kijken of we er samen uit komen.

Voelt u zich alsnog niet gehoord of komen we er onderling niet uit, dan beschikken wij over een klachtenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Heeft u een klacht? Dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Het e-mailadres voor het melden van klachten is: thomashuis@meld-het.nu