•  
  •  

Thomashuis Noordwolde

Thomashuis Noordwolde ligt aan de rand van het dorp, in een karakteristiek pand met aan de achterkant een grote tuin. Samen met onze medewerkers en ouders zetten wij ons elke dag in om de bewoners een fijn thuis te bieden waar we het goed hebben met elkaar. Samen gaan we veel op pad en genieten we van het leven. 

Visie
Onze visie is zorg verlenen op kleine schaal waar ieders wensen en behoeften individueel bekeken en ingevuld kunnen worden. Het Thomashuis biedt de mogelijkheden hiervoor en is daarom voor ons de ideale manier om het werken met onze levensstijl te combineren. In ons Thomashuis bieden wij acht mensen met een verstandelijke beperking een thuis in een veilige en huiselijke omgeving aan.

Doelstelling
Onze doelen zijn mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking een mogelijkheid bieden te wonen en te leven in een prettige ontspannen en liefdevolle omgeving, gebaseerd op de grondslagen van een gezin, die zich zullen uiten in gezamenlijk koken, eten en activiteiten ondernemen met als doel elkaar te prikkelen, stimuleren, aan te moedigen en elkaar bij te staan, maar bovenal te respecteren om wie we zijn.

Begeleidingsmethode
Het eigen intiatief model (EIM) is een methode voor het leren van nieuwe vaardigheden voor mensen met een verstandelijke beperking, hun begeleiders en familie. Het model is bedoeld voor het vergroten van de redzaamheid in het dagelijks leven. Het gaat er van uit dat mensen met een verstandelijke beperking zelf kunnen denken en zelf de stappen kunnen aanleren die zij tijdens de uitvoering van een taak toepassen. Iemand leer zo zelf nadenken over de eigen mogelijkheden in verschillende situaties. Hierdoor kunnen ze zelf keuzes maken in wat ze willen en vergroten ze hun zelfstandigheid thuis, op het werk, in hun vrije tijd en in de sociale relaties.

Ondernemersfoto Noordwolde
De ondernemers

Graag stellen wij – Niels en Josée Keizer – ons aan je voor. Als zoon van twee Thomashuis-ondernemers heeft Niels in Thomashuis Arum en Metslawier gewoond. Josée heeft de afgelopen 20 jaar als verpleegkundige in het ziekenhuis gewerkt. Via Niels' ouders hebben we samen het reilen en zeilen van een Thomashuis van dichtbij mogen meemaken. Het betekende de start van onze eigen Thomashuisdroom. Sinds 1 augustus 2020 zijn wij de zorgondernemers van Thomashuis Noordwolde. Samen met ons team bieden we een warm en zo gewoon mogelijk thuis aan mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Een thuis waarin onze 8 bewoners veilig en comfortabel hun leven inhoud geven. Voor ons is het belangrijk dat iedereen gezien wordt voor de persoon wie hij of zij is en een onderdeel uitmaakt van de samenleving. Samen met onze drie zoons wonen we bij het Thomashuis, waardoor we een vast gezicht voor de bewoners en hun familie zijn. Dankzij het kleinschalige karakter is er maximale aandacht, betrokkenheid en interesse voor de bewoner. En dat is waar de zorg voor ons om draait.

Thomashuis Noordwolde

Hoofdstraat West 47-49
8391 AL Noordwolde Fr
Friesland
Nederland

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar ons Thomashuis? Neem gerust contact op:

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt, zeker in het geval van onenigheid. Als u ontevreden bent of het ergens niet mee eens bent, laat het ons dan zeker weten. Zo kunnen we kijken of we er samen uit komen.

Voelt u zich alsnog niet gehoord of komen we er onderling niet uit, dan beschikken wij over een klachtenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Heeft u een klacht? Dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Het e-mailadres voor het melden van klachten is: thomashuis@meld-het.nu