•  
  •  
  •  

Sinds 1 juli 2010 is ons Thomashuis van start gegaan. In het eerste jaar is het aantal bewoners rustig uitgegroeid tot zes. Inmiddels wonen er acht bewoners. Ook de personele bezetting is heel rustig opgebouwd. Hierdoor is er altijd een overzichtelijke en rustige omgeving geweest waarin iedereen elkaar heeft kunnen leren kennen en vertrouwen. In het Thomashuis heerst een goede combinatie van gezellige drukte en de nodige rust. Iedereen kan daarin zelf kiezen of hij/zij in de algemene ruimte deelneemt aan het groepsgebeuren of de voorkeur geeft om zich op zijn/haar zit/slaapkamer te vermaken of te rusten.

We wonen zelf in een deel van ons Thomashuis. Op deze manier zijn we goed op de hoogte van wat er speelt. Wij zijn praktisch altijd aanwezig en vormen het vaste aanspreekpunt voor bewoners en hun ouders/vertegenwoordigers. 

Ons Thomashuis is ook een leerbedrijf en is aangesloten bij Calibris.

Wij zijn ook aangesloten bij de stichting Zorggeschil, Postbus 1021, 7940 KA Meppel.

De ondernemers 
Wij zijn Ineke Mars en Bram Roelofsen, zorgondernemers van Thomashuis Varik. Ineke heeft ruim 40 jaar ervaring in het werk met mensen met een verstandelijke beperking. Zij heeft daarin diverse functies uitgeoefend. Onder andere: groepsbegeleidster, opleidingsfunctionaris, leerlingbegeleider, verpleegkundige en leidinggevende. Bram heeft ruim 30 jaar ervaring als personeelsfunctionaris

Thomashuis Varik

Keizerstraat 3
4064 ED Varik
Nederland
Wij hebben momenteel geen plaats beschikbaar. Toch benieuwd? Neem gerust contact op:
06-33653178
varik@thomashuis.nl

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt, zeker in het geval van onenigheid. Als u ontevreden bent of het ergens niet mee eens bent, laat het ons dan zeker weten. Zo kunnen we kijken of we er samen uit komen.

Voelt u zich alsnog niet gehoord of komen we er onderling niet uit, dan beschikken wij over een klachtenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Heeft u een klacht? Dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris via thomashuis@meld-het.nu.