•  
  •  
  •  

Thomashuis Vledder ligt aan de rand van het dorp Vledder. Schuin tegenover de boerderij staat de Johannes de Doperkerk. De toren werd als vestingwerk gebouwd in het midden van de veertiende eeuw. Het pand is gelegen op een prachtige locatie aan de rand van het dorp. Een prachtig dorp met een rijke geschiedenis en een levendig verenigingsleven. In dit dorp zijn we ons thuis gaan voelen. De kapper en de supermarkt in de buurt. Klein maar toch met bijna alle basisvoorzieningen bij de hand. Daar maken we dan ook dankbaar gebruik van.

Onze visie

In 2011 schreven we o.m. het volgende op als onze visie op het huis dat we wilden zijn:

Mensen met een verstandelijke beperking zijn als principe niet anders dan andere mensen. Ze hebben dezelfde behoeften, wensen en rechten. Ze hebben het recht ook om plichten te hebben. Maar dit alles in een warme, respectvolle omgeving, waarin respect voor de uniciteit van iedereen de boventoon voert. Daarom willen we de keus maken voor kleinschaligheid, als ware het een gezin. Ieder wordt gekend en gewaardeerd om wie hij is. Met persoonlijke aandacht en de ruimte om te zijn wie je bent. Om je te ontwikkelen en waar je mogelijkheden en keuzes hebt. Midden in de samenleving.

De zorg en ondersteuning die we willen bieden is individueel en op maat. In gesprek met de bewoner en zijn ouders / vertegenwoordigers luisteren we naar de wensen die er zijn. Samen bepalen we hoe de zorg er uit ziet. De wens van de bewoner is hierbij richtinggevend.

Kleinschaligheid, warme huiselijkheid, persoonlijke aandacht en ruimte voor eigenheid, dat zijn voor ons belangrijke pijlers. Gezelligheid, humor, een plek voor jezelf, vertrouwen en veiligheid. Centrale begrippen in de visie van de Thomashuizen en bij ons.

En dat huis zijn we op geheel eigen manier geworden. Er is warmte en er is persoonlijke aandacht en rust. Een gezonde maaltijd en persoonlijk hygiëne staat eveneens hoog in het vaandel. Wandelen, sporten, in beweging zijn, alles heeft op eigen manier bij onze bewoners een plek. Samen zijn en gezelligheid beleven. Op z’n tijd een feestje of een bijzondere activiteit buiten de deur. We beleven veel plezier aan dingen; de avond4daagse, het GigaGfestival, de markten en feesten in het dorp. In het dorp zijn we een begrip geworden. We worden uitgenodigd om mee te doen aan de zomerzangavonden in kerk of de kerstfeesten. Dat doen we dan ook graag. Ook de sinterklaasintochten gaan niet ongemerkt aan ons voorbij. En vergeet niet de dagjes uit en de jaarlijkse vakanties. Allemaal bijzondere en prachtige onderbrekingen van een leven dat zich verder kenmerkt door rust, nabijheid en vertrouwdheid. Ieder voelt zich veilig en dat is wat we willen. Ons Thomashuis is een fijne plek om te leven en te wonen geworden. Mede dankzij onze medewerkers. Ook vrijwilligers hebben hun bijdrage geleverd. Onze bewoners gunnen we tot in lengte van jaren zo’n plek.

 

De ondernemers 
Sinds 2012 wonen wij, Alie en Lute Hulshof, in het Thomashuis. Aanvankelijk met 4 bewoners, gaandeweg is ons clubje gegroeid tot 8 bewoners. Een heerlijk clubje, met wie we lief en leed delen. Voordat we aan ons Thomashuis begonnen, zijn we vele jaren actief geweest in de zorg voor mensen met een beperking. Allebei met het zorgwerk begonnen aan het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw, hebben we vele veranderingen meegemaakt in de zorgverlening. Aanvankelijk hebben we de veranderingen als verbeteringen ervaren. Later met de schaalvergroting en fusies die meer en meer opgeld begonnen te doen, begon ook onze weerzin tegen de gang van zaken te groeien. Van alle veranderingen lukte het ons steeds minder om in te zien wat de bewoners er nu beter van werden. In tegendeel, de instellingen werden groter, de zorg verschraalde. Toen we kennismaakten met concept van de Thomashuizen, leek ons dat het gepast antwoord op die ongewenste ontwikkelingen. Kleinschaligheid, terug naar de menselijke maat, de verantwoordelijkheid daar leggen waar hij hoort. Als zorgondernemers van Thomashuis Vledder hebben we nu een woonsituatie ontwikkeld, samen met bewoners, hun ouders/ vertegenwoordigers en onze medewerkers waar we trots op zijn. Waar onze bewoners mogen en kunnen zijn wie ze zijn, waar ze serieus worden genomen en waar wordt gekeken naar wat ze echt nodig hebben. Reuze trots en dankbaar zijn we dat we dit mogen meemaken. Als mens heeft dit ons rijker gemaakt. We hebben er geen seconde spijt van dat we aan dit avontuur zijn begonnen. Het zorg ondernemerschap van een Thomashuis is voor ons van grote meerwaarde gebleken. Als rechtgeaarde zorgmensen zijn we er gelukkig van geworden om zo ons leven te mogen invullen.

Thomashuis Vledder

De Hoek 3
8381 BK Vledder
Nederland
Heb je vragen of ben je benieuwd naar ons Thomashuis? Neem gerust contact op:
0521 853500 of 06 57528887

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt, zeker in het geval van onenigheid. Als u ontevreden bent of het ergens niet mee eens bent, laat het ons dan zeker weten. Zo kunnen we kijken of we er samen uit komen.

Voelt u zich alsnog niet gehoord of komen we er onderling niet uit, dan beschikken wij over een klachtenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Heeft u een klacht? Dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris via thomashuis@meld-het.nu.