Visie

Bij Thomashuis De Zaanse Akker gaan we met elkaar om vanuit de filosofie van Gentle Teaching. We werken aan relaties waarin elke betrokkene zich veilig, geliefd en gewaardeerd voelt, verbonden met de ander. Zo creëren we een situatie waarin bewoners, familie, en begeleiders van elkaar willen leren voor de ontwikkeling van de bewoners en onszelf.