Thomashuis Lopik

Argo onderzoek Thomashuis Lopik 2021; groepsverslag

Vestigingen
Thomashuis Lopik

Complimenten:

 • Het is een "Thuis" waar bewoners in harmonie en geborgenheid wonen, omringd door zorg, aandacht en vooral liefde.
 • Het is een warm en open huis en een gezinsverband
 • Het is een grote familie. Een warm bad waar mijn broer in is gekomen.
 • Zo fijn om zo warm en lief ontvangen te worden, mijn broer heeft er gewoon één grote familie bij gekregen en daardoor wij ook een beetje.
 • Warmte en Liefde
 • Hartverwarmend
 • Betrokken, liefdevolle en flexibele begeleiding met aandacht voor de ouders

Verbeterpunten:

 • Voor de korte en lange termijn een goede werk/privé balans voor de zorgondernemers.
 • Helemaal niets.
 • Alles is super geregeld.
 • Géén idee, ik zou zeggen ga zo door!
 • Kan niets opnoemen
 • Meer opvang in de zomer, mijn zoon heeft dan 6 weken vakantie op zijn dagbesteding en Het Thomashuis neemt hiervan 2 weken voor zijn rekening. Het thomashuis heeft er bewust voor gekozen om geen dagbesteding te bieden. Dat is bekend.

Het groepsgesprek heeft plaatsgevonden bij het Thomashuis. De belangrijkste zaken worden samengevat onder de onderwerpen (1) terugblik (2) ontwikkelingen en aandachtspunten en (3) toekomst.

Terugblik afgelopen 2 jaar Het is de eerste keer dat er een groepsgesprek bij Thomashuis Lopik plaatsvindt. In de eerste ronde wordt teruggeblikt op de afgelopen periode met als kernvraag: in hoeverre zijn de verwachtingen uitgekomen? De reacties worden hieronder samengevat.

 Toen men hoorde dat hier een Thomashuis zou starten, vormde dit een aantrekkelijke optie. Een ouderinitiatief kwam niet verder. Men zocht iets kleinschaligs, waar liefde en geborgenheid is. Dat is boven verwachting uitgekomen. Welbevinden en geluk zijn voor deze ouders het allerbelangrijkst.  In vergelijking met voorgaande woonvormen is dit Thomashuis een paradijs, aldus enkele vertegenwoordigers. ‘Hij heeft er een familie bijgekregen’. Enkele aanwezigen benoemen grote veranderingen bij de bewoner sinds die in het TH woont: minder driftbuien, ‘hier letten ze op mij’, het gevoel een thuis te hebben, lezen en schrijven. Bewoners zijn blijer geworden (‘daar zat hij alleen maar op zijn kamer’).  ‘We zochten een plek met toekomstperspectief, waar hij oud kan worden’. Ook het wonen in een groep vormde een belangrijke overweging. Dat was de eerste tijd wennen, maar nu loopt dat prima. Waardering voor de zorgvuldige wijze waarop de groep is samengesteld. Sterke punten van het Thomashuis die worden benoemd:

 De zorgondernemers zijn de drijvende kracht. Zij hebben veel ervaring en kennis van de individuele bewoners en hun gedrag, ‘ze kijken wie erachter zit’.

 Harmonie in de groep, ondanks aanzienlijke verschillen in niveau. ‘de bewoners kijken naar elkaar om’.

 Gastvrijheid, je voelt je altijd welkom. Spontaniteit. Alles kan.

 Betrokken, ook bij gebeurtenissen in het privéleven van de vertegenwoordigers.

 Toewijding, zorg en aandacht. ‘De zorgondernemers nemen contact op als er iets is’, dat is een groot verschil t.o.v. de situatie in een instelling. Impact van de corona-periode Over corona en het corona-beleid van het Thomashuis wordt het volgende opgemerkt: Men voelde zich – binnen de beperkingen – altijd welkom Coronaperiode: Men kreeg de keuze voorgelegd: of naar huis, of in het Thomashuis. Ongeveer de helft van de bewoners is voor enkele maanden naar huis gegaan. Dit is in goed overleg verlopen.

 Goede informatievoorziening Aandachtspunten Dit Thomashuis krijgt een heel hoog waarderingscijfer. Zijn er desondanks punten die de aandacht verdienen? De aanwezigen hebben zelf geen punten die verbeterd zouden kunnen worden De onderzoeker vraagt naar de informatievoorziening. Er is geen ‘nieuwsbrief’, de informatievoorziening is ad hoc. Er worden geregeld foto’s gestuurd. Als je veel op bezoek komt, hoor je veel. Maar er zijn ook vertegenwoordigers die niet zo veel in het Thomashuis komen. Met name deze vertegenwoordigers denken dat het goed zou zijn als er een nieuwsbrief zou verschijnen. Mogelijk inhoud: Berichten over activiteiten en andere leuke dingen Nieuwe medewerkers en/of bewoners. ‘Soms hoor je namen voorbijkomen, maar dan weet je niet over wie het gaat’. Belangrijke gebeurtenissen in het Thomashuis of in het leven van de bewoners  Het moet wel op een efficiënte manier, en dat kan ook makkelijk. ‘Maak het niet te groot’. Samenwerking met de zorgondernemers De vertegenwoordigers ervaren een goede samenwerking met de zorgondernemers: gelijkwaardig, pro-actieve signalering, ruimte voor je eigen mening. De dingen die je moet weten, krijg je te horen en op relevante zaken is er vooraf overleg als er iets moet worden besloten. Als je ergens mee zit kun je dat makkelijk zeggen en er wordt iets mee gedaan. Aandacht voor ontwikkeling Op verzoek van de zorgondernemers wordt van gedachten gewisseld over de mate waarin aandacht is voor ontwikkeling van de bewoners, en hoe men ertegen aankijkt dat er dan dingen mis kunnen gaan.

 Aandacht voor ontwikkeling is goed, maar wel op een steunende manier. In een vorige woonvorm ging men vaak ‘tot het randje’ en dat is erg negatief ervaren. Je kunt aan ontwikkeling werken, zonder dat iemand op zijn bek gaat. Iets erbij leren is fijn, maar je moet voorkomen dat er een faalervaring ontstaat. Voorbeeld: het is goed om te leren om dingen zelfstandig te doen, maar zelfstandig wonen is een onhaalbare kaart. In kleine stapjes kan het best eens gebeuren dat je je neus eens een keer stoot. Het is heel persoonsafhankelijk. Rond ‘verkering’ kan een spanningsveld tussen droom en werkelijkheid ontstaan. Er is aandacht voor de wensen en dromen van een bewoner, maar de begeleiders proberen de bewoners ook een realistisch inzicht te laten krijgen van wat haalbaar is. In de groep worden geregeld dit soort zaken besproken. Invulling zomervakantie Mede op verzoek van de zorgondernemers de vraag: vindt men dat er in de zomerperiode meer zou moeten worden geboden? Hierover wordt het volgende naar voren gebracht:  Zou het mogelijk zijn om bewoners aan georganiseerde groepsvakanties te laten meedoen? Bijvoorbeeld naar een bungalowpark. Er zijn heel veel organisaties die zoiets aanbieden. Hoe doen andere Thomashuizen dat? In de zomer worden er wel dingen ondernomen, in de vorm van dagjes uit. Hier zou volgens enkele aanwezigen wel een uitdaging voor de toekomst kunnen liggen Toekomst Zien de vertegenwoordigers de komende twee jaar nog andere uitdagingen voor het Thomashuis? Het belangrijkst is: het goede van het Thomashuis vasthouden. Als mogelijk risico zien enkele aanwezigen de balans tussen werk en privé bij de zorgondernemers. Het is belangrijk dat ze dit goed volhouden, met aandacht voor ontspanning (‘je moet ook op vakantie kunnen’). Voldoende personeel is daarin een sleutelfactor en men vindt het dan ook een goede ontwikkeling dat de omvang van het team is gegroeid. Daar kun je nu verder op bouwen. Wat betreft de aanwezigen zou het geen enkel probleem zijn als de zorgondernemers vertrekken voor een week vakantie. Een tweede opmerking is dat enkele vertegenwoordigers het belangrijk vinden om het gevoel te hebben dat dit Thomashuis financieel gezond is. In grote lijnen. Want dat is belangrijk voor het voortbestaan.

Rondvraag De tijd is voorbij gevlogen, men vond het fijn om eens op deze manier met elkaar over het Thomashuis te praten. Er zijn verder geen opmerkingen voor de rondvraag. De deelnemers krijgen het conceptverslag ter goedkeuring toegestuurd

Delen: