Thomashuis Ouderkerk a/d IJssel

Meer Info over wonen in een Thomashuis.

Hoe wordt de financiering van het Thomashuis geregeld?

De bewoners van het Thomashuis betalen voor het wonen, het dagelijks leven, de ondersteuning en de verzorging die zij nodig hebben.

Omdat de Thomashuizen geen AWBZ-instelling willen zijn (hiermee zouden wij namelijk onze flexibiliteit, keuzevrijheid en ondernemerschap moeten inleveren), zijn wij als zelfstandig zorgondernemers geheel afhankelijk van de betalingen van bewoners of ouders/vertegenwoordigers.

Uitgangspunt hierbij is dat iedere bewoner via de eigen uitkering (Wajong of WAO) en het Persoonsgebonden Budget (PGB) voldoende middelen heeft om de kosten te betalen. 

Welke kosten betaalt u zelf?

De bewoner is zelf verantwoordelijk voor: Het inrichten en aankleden van de eigen kamer. Het afsluiten van een ziektekostenverzekering. Het verzekeren van de eigen inboedel en het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering. Het afsluiten van een overlijdensverzekering.

Privé-uitgaven zoals kleding, persoonlijke verzorging, vakantie, uitstapjes, enz.

De kosten voor huur, service en maaltijden.

Elke maand ontvangt u als ouder/vertegenwoordiger een rekening, waarop alle kosten voor huur, service en maaltijden zijn weergegeven.

Dit zijn vaste bedragen die via een automatische incasso worden geïnd. Deze kosten worden meestal betaalt uit de Wajong.

De kosten voor de begeleiding en verzorging:

Deze kosten worden betaald uit het Persoonsgebonden Budget (PGB) van de bewoner. Uitgangspunt bij het vaststellen van de hoeveelheid begeleiding en verzorging is het recente indicatiebesluit dat via de CIZ is afgegeven. Het indicatiebesluit wordt doorgestuurd naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor kent uiteindelijk het PGB toe.

Het PGB wordt aangepast aan de vraag.

Wat zijn de voordelen van de PGB-financiering?

Het grote voordeel van de PGB-financiering is dat u een grote stem heeft bij het verdelen van de gelden die u van de overheid ontvangt. Zo kunt u zelf besluiten om uw zoon/dochter of familielid in een Thomashuis te laten wonen. Het budget dat u te besteden heeft, wordt alleen aangewend voor uw eigen zoon/dochter of familielid. U weet daardoor precies hoe het budget wordt gebruikt en dat het ook op de juiste wijze wordt besteed. U heeft dus veel invloed op de besteding van dit budget. 

Een medewerker van MEE bij u in de regio kan u helpen bij het aanvragen van een PGB. Voor informatie over indicaties kunt u terecht op de site van het Centrum Indicatiestelling ,Per Saldo biedt advies en ondersteuning.

De budgethoudersvereniging Per Saldo geeft informatie, advies en ondersteuning aan individuele budgethouders en treedt op als collectieve belangenbehartiger. Op de site www.pgb.nl kunt u terecht voor informatie en kunt u lezen wat Per Saldo voor u als budgethouder kan betekenen.

Een noodscenario: het PGB verdwijnt Wij kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken. Wat wij wel weten, is dat mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking te allen tijde ondersteuning en verzorging nodig hebben. Theoretisch is het echter mogelijk dat op termijn de subsidie voor het PGB terugloopt. Natuurlijk kunt u als ouder/vertegenwoordiger de maandelijkse kosten voor de ondersteuning en verzorging niet zelf betalen. Als deze situatie zich onverhoopt voordoet, zal Thomashuizen Nederland een erkenning als zorginstelling aanvragen.

Klachtenregeling

Wanneer u een officiële klacht wilt indienen tegen Thomashuis Ouderkerk aan den IJssel, kan dit via klachtenportaalzorg.nl.

Belangrijke websites

www.ciz.nl.

http://www.pgb.nl

www.thomashuis.nl

www.klachtenportaalzorg.nl