•  

Thomashuis Tilburg

Het Thomashuis Tilburg is een huis waar de menselijke maat leidend is. We bewegen ons bewust op een speelveld dat gekenmerkt wordt als professionele zorgaanbieder, als wel een huiselijke leefomgeving: hoofd en hart gaan samen. Zorg draait om liefde en persoonlijke aandacht.

Veiligheid wordt geborgd door stabiliteit, continuïteit en geborgenheid en krijgt vorm en inhoud door een vaste groep mensen die elkaar goed kennen en waarderen.

Kwaliteit uit zich onder andere in heldere effectieve communicatie met en tussen alle partijen: het gezin van Helma en Kees, bewoners, ouders/wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers en andere disciplines. Er is sprake van een grote mate van onderlinge betrokkenheid.

TH Tilburg - Groepsfoto 2023

Eigen identiteit

In ons Thomashuis hebben we aandacht voor eigen identiteit en persoonlijke groei, waarbij we elkaars leerbaarheid stimuleren. Naast leerbaarheid van de bewoners geven we ook aandacht aan de leerbaarheid en ontwikkeling van de medewerkers; individueel én als team. Er is sprake van een wederzijds respectvolle, geweldloze bejegening. Het is een huis in beweging; in alle opzichten dynamisch.  

Wij zijn in ons werk voornamelijk generalisten. Indien wenselijk/noodzakelijk huren we specialisten in, een paar voorbeelden: bij beginnende dementie van een vorige bewoner hebben we ons bij laten scholen door een expert op dit gebied; om een dove bewoner beter te kunnen begeleiden hebben we gebarentaal geleerd en voor bijzondere zorg doen we een beroep op een orthopedagoog.  We zoeken ten alle tijde kwaliteit.

Lees hier meer over onze missie/visie!

Ondernemers Thomashuis Tilburg
De ondernemers

Wij zijn Kees Schrijvers en Helma Plantinga, zorgondernemers van Thomashuis Tilburg. In ons Thomashuis willen wij mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking een veilige en huiselijke omgeving bieden. Beiden hebben we ruime ervaring in het werken met mensen met een lichamelijke en of een verstandelijke beperking. Samen met een professioneel team, zijn we 24 uur per dag beschikbaar om de bewoners aandacht en begeleiding te bieden.

Thomashuis Tilburg

Hasseltstraat 256
5046 LR Tilburg
Noord-Brabant
Nederland

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar ons Thomashuis? Neem gerust contact op:

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt, zeker in het geval van onenigheid. Als u ontevreden bent of het ergens niet mee eens bent, laat het ons dan zeker weten. Zo kunnen we kijken of we er samen uit komen.

Voelt u zich alsnog niet gehoord of komen we er onderling niet uit, dan beschikken wij over een klachtenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Heeft u een klacht? Dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Het e-mailadres voor het melden van klachten is: thomashuis@meld-het.nu