Missie en Visie

Missie, visie en kernwaarden

Missie

Thomashuis Zandvoort heeft als missie haar bewoners met een verstandelijke beperking voor een zo lang mogelijke periode een fijn en veilig thuis te bieden. Thomashuis Zandvoort staat hierin voor onderscheidende zorg doordat de zorg wordt aangepast aan de bewoners en niet andersom, vanuit de overtuiging dat ieder mens mag zijn wie hij is en ernaar verlangt zich veilig en geliefd te voelen. Professionaliteit en persoonlijke betrokkenheid gaan hierin hand in hand.

Visie en ambities

Thomashuis Zandvoort is er voor haar bewoners, hun naasten en medewerkers met als intrinsieke overtuiging dat door harmonie, gelijkwaardigheid en oprechtheid een langdurige relatie kan worden ontwikkeld. Door continuïteit te bieden aan de bezetting van bewoners, zorgondernemer en medewerkers wordt er een familiaire en geborgen sfeer gecreëerd waarin een bewoner zich thuis kan voelen.

Speciale aandacht in het Thomashuis Zandvoort gaat uit naar het ondersteunen van (al dan niet auditief beperkte, dove) bewoners op het gebied van communicatie. Alle medewerkers worden structureel getraind in Totale Communicatie (TC). Een methode waarbij in de dagelijkse gang van zaken bewust diverse middelen zoals foto`s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal worden ingezet om communicatie te ondersteunen en bevorderen.

Een bewoner in Thomashuis Zandvoort hoort een zo gewoon mogelijk leven te kunnen leiden met alle aspecten die daarbij horen. Zaken die wij hierin belangrijk vinden zijn:

- Zich geliefd, gezien en gehoord voelen

- Waardering ervaren en een positief zelfbeeld ervaren

- Het volle leven leven, lol kunnen maken

- Leren, zich kunnen ontwikkelen

- Participeren in sociale verbanden

- Leven in een waardige omgeving

Thomashuis Zandvoort wil gezien en erkend worden als een innovatieve kwaliteitsorganisatie met een gezond zelfreflectievermogen. Waar eigen expertise tekort schiet, zal externe deskundigheid worden ingeroepen om doelen te blijven behalen.

Kernwaarden

Het Thomashuis Zandvoort heeft drie kernwaarden die haar identiteit als geheel verwoorden. Bij keuzes in de beleidsontwikkeling dienen zij als maatstaf voor ons denken en handelen:

  • Betrokkenheid
  • Professionaliteit
  • Ambitie

 

Delen: