•  
  •  
  •  

Thomashuis Zenderen

Wij zijn Willem en Herna Jansen, zorgondernemers van Thomashuis Zenderen. In ons Thomashuis willen wij acht/negen mensen met een verstandelijke beperking een veilige en huiselijke omgeving bieden. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om te komen logeren. Onze 3 kinderen, Susanne met man Peter, Petra met vrouw Annelies en Chris met vriendin Sophie, wonen niet meer thuis maar komen regelmatig bij ons langs. Susanne en Peter hebben 3 zoons en Chris en Sophie een dochter, we passen geregeld op en dit geeft in het Thomashuis mooie momenten. De bewoners genieten van hun aanwezigheid, het wandelen en hun ontwikkeling.

Genieten

Herna heeft ruime ervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zowel binnen wonen als dagbesteding. Willem heeft grote affiniteit met deze groep mensen en wil er graag mee wonen en werken. Samen met onze bewoners zijn we graag buiten en genieten we van het werken in de tuin, wandelen en fietsen. Ook maken we het binnen graag gezellig door samen gezond en gevarieerd te koken, samen eten, een spelletje doen, muziek luisteren of een film kijken. We willen leven met het ervaren van de seizoenen en daar binnen en buiten van genieten.

Met een klein team van medewerkers bieden we onze bewoners een veilige, stimulerende woonomgeving. Je mag jezelf zijn en iedereen is waardevol. Ons doel is dat onze bewoners zich verbonden voelen met elkaar en zo bijdragen aan elkaars geluk.

We hebben ook vrijwilligers, zij kunnen mee helpen om het leven van onze bewoners te verrijken door individuele en groepactiviteiten.
Elke week hebben we een muziekactiviteit, dat geeft mooie verbndingsmomenten.

De ondernemers

Als zorgondernemers wonen we in het Thomashuis en hebben daar een eigen woongedeelte. Op deze manier zijn we goed op de hoogte van wat er speelt en kunnen we snel op zaken inspelen. In ons Thomashuis willen we met een klein team van vaste medewerkers, vrijwilligers en stagiaires onze bewoners de ondersteuningen begeleiding bieden die ze nodig hebben. We werken belevingsgericht. Daarbij hebben we veel aandacht voor de eigenheid van ieder persoon (zowel medewerker als bewoner) en voor zijn levensverhaal. Jaarlijks trekken we een budget uit voor scholing b.v. op gebied van belevingsgerichte zorg, BHV, medicatie,voetreflex, autisme enzovoort.
Herna is als Z-verpleegkundige BIG gereistreed onder nummer 89017419630

Thomashuis Zenderen

Zenderensestraat 3
7625 TE Zenderen
Overijssel
Nederland

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar ons Thomashuis? Neem gerust contact op:
0742431266

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt, zeker in het geval van onenigheid. Als u ontevreden bent of het ergens niet mee eens bent, laat het ons dan zeker weten. Zo kunnen we kijken of we er samen uit komen.

Voelt u zich alsnog niet gehoord of komen we er onderling niet uit, dan beschikken wij over een klachtenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Heeft u een klacht? Dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris via 0648445538 of bemiddeling@quasir.nl .