•  

Thomashuis Baarn

Wil je leuk werk in de gehandicaptenzorg en echt het verschil maken? Ook mensen die een stageplaats zoeken zijn van harte welkom! Neem gerust contact met ons op; we ontmoeten je graag!

Ieder mens, ook diegene met een verstandelijke beperking, verdient een vreugdevol, zinvol en respectvol bestaan. Ieder mens is ook zijn of haar eigen unieke geheel. Je levenservaring, je talenten en moeilijkheden, je ontwikkelingsprofiel, je kwestbaarheden en evt. opgelopen trauma's maken je tot wie je bent. In het Thomashuis Baarn oordelen we niet, maar hebben we respect voor wie je bent en daar houden we rekening mee. Zo kunnen we warme zorg bieden waarin je tot optimale ontwikkeling kunt komen. Je eigenheid is belangrijk voor ons; je richt je eigen leefwereld in zoals jij het wilt en binnen de mogelijkheden die je hebt en je maakt waar mogelijk altijd je eigen keuzes en relatie met de mensen die belangrijk voor je zijn.

In het Thomashuis zijn we gelijkwaardig, zijn we er onvoorwaardelijk voor elkaar en begint alles met warm en liefdevol contact. Mensen met een beperking maken vanzelfsprekend onderdeel uit van de samenleving en verrijken deze. Iedereen draagt naar eigen mogelijkheden een steentje bij aan de omgeving van het huis, de tuin en ook breder in de samenleving. Zinvol werk of dagbesteding is daar een essentieel onderdeel van.  

In het Thomashuis wonen negen mensen met een verstandelijke beperking die we 24-uur beschikbaarheid en nabijheid bieden. Dit geeft hen een kader waarbinnen zij ruimte en veiligheid kunnen ervaren. Bij de bewoners ligt het accent voornamelijk op begeleiden en minder op verzorgen. Bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen zoals het op peil houden van persoonlijke hygiëne, schoonhouden van de leefruimtes, boodschappen doen en koken vragen de bewoners ondersteuning en soms overname. Het accent ligt op het bieden van individueel ondersteunende routine en structuur, het invulling geven aan de dag, emotieregulatie en meer algemeen het bieden van een veilig baken.

Wij geven de methodiek en grondhouding Gentle Teaching een prominente plek in de begeleiding en de normale dagelijkse omgang met elkaar. Bij Gentle Teaching staat companionship centraal. De context van het Thomashuis Baarn moet het mogelijk maken dat onze bewoners companionship ervaren. Daarmee weten zij zich verbonden, veilig en geliefd, kunnen ze zich liefdevol naar anderen uiten en zich naar hun mogelijkheden ontplooien. Een uitgebreide beschrijving van de gedachte van Gentle Teaching is te lezen op internet. Daarnaast gebruiken we de inzichten vanuit de Triple-C methode. Voor begeleiding van bewoners met het syndroom van Down doen we graag een beroep op de kennis van Karel de Corte.

Thomashuis Baarn - Ondernemersfoto 2024
De ondernemers

Marjolein: “In 2010 studeerde ik af als orthopedagoog. Na een jaar als begeleider op een woongroep te hebben gewerkt ben ik steeds werkzaam geweest als gedragskundige bij verschillende organisaties. Ik ben iemand die het belangrijk vind om energie het halen uit het dagelijks werk dat ik doe. Het gaat mij niet om de drang om een prestatie te leveren of om het behalen van hogere doelen. Mijn sterke sociale oriëntatie en klantgerichtheid komt van pas in bewoner- en oudercontacten, maar ook bij het opbouwen en onderhouden van een netwerk. Ik ben creatief in het oplossen van problemen, ben gestructureerd en zie kansen en mogelijkheden waarop kan worden ingespeeld.” Jan-Willem: “Ik heb een achtergrond in personeelsmanagement en organisatieontwikkeling. In 2010 studeerde ik af als veranderkundige. Vanaf 1991 werk ik in de gehandicaptenzorg in staf- en managementfuncties. Drijfveer voor mij is de overtuiging dat mensen met en zonder beperking op een gelijkwaardige manier samen kunnen leven. In de afgelopen jaren heb ik in diverse grote zorgorganisaties gewerkt en daarnaast als zelfstandige ondersteuning geboden aan kleinere ouderinitiatieven. Ik koos ervoor om binnen de formule van het Thomashuis echt van betekenis te zijn in de leefwereld van de mensen waar het uiteindelijk allemaal om gaat.

Thomashuis Baarn

Eemnesserweg 36
3741 GA Baarn
Utrecht
Nederland

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar ons Thomashuis? Neem gerust contact op:

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt, zeker in het geval van onenigheid. Als u ontevreden bent of het ergens niet mee eens bent, laat het ons dan zeker weten. Zo kunnen we kijken of we er samen uit komen.

Voelt u zich alsnog niet gehoord of komen we er onderling niet uit, dan beschikken wij over een klachtenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Heeft u een klacht? Dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Het e-mailadres voor het melden van klachten is: thomashuis@meld-het.nu