•  

Thomashuis Baarn, het dorp Baarn biedt onze huisgenoten een fijne woonomgeving, mede door een enthousiaste groep Baarnse vrijwilligers is er een fijne betrokkenheid ontstaan tussen de huisgenoten, de bewoners en middenstand van Baarn.

Onze waarden die we nastreven staan nog steeds overeind; “Samen leven in een groot gezin”. Wij willen een warme huiselijke sfeer neer zetten, samen met ons team medewerkers, waar de huisgenoten zich thuis mogen voelen. Voortdurend op zoek naar evenwicht, veiligheid en een vertrouwde plek waar iedereen mag zijn wie ze willen zijn. Onderlinge betrokkenheid zien wij als kracht van het gezin, elkaar verbinden als groep. Elke dag leren wij van elkaar, vieren wij feest, treuren we, leren we waarden, persoonlijke verantwoordelijkheid en loyaliteit t.o.v. anderen.

Onze aandachtspunten;

Het Thomashuis is het huis van onze huisgenoten. Door de woon omgeving aan te laten sluiten bij de mogelijkheden van de huisgenoot, creëren we een ideale woonomgeving. De wensen en behoefte staan hierin centraal evenals de individuele hulpvraag. Een gezond leven vinden wij belangrijk, gezonde voeding en voldoende beweging zijn hierin speerpunten waar wij dagelijks aan werken. De seizoenen en feestdagen krijgen de nodige aandacht. Waar mogelijk wordt de woonomgeving hiervoor speciaal samen met onze huisgenoten versierd. Deze wijze van werken heeft ons geleerd dat de huisgenoten met veel plezier wonen in het Thomashuis Baarn.

De ondernemers 
Wij zijn Thea en Hubert Boers, zorgondernemers van Thomashuis Baarn.Onze twee kinderen, Berend en Melissa werken allebei één dag in het Thomashuis. Onze hond Sjaak complimenteert ons gezin. Inmiddels draait ons Thomashuis al vanaf de zomer 2009. Ons enthousiasme is onverminderd groot. We hebben onze ervaring opgedaan in de psychiatrie en de verstandelijke gehandicaptenzorg, alwaar wij vanaf de eind jaren ’70 in werkzaam zijn. De kernwaarden van een Thomashuis dragen we nog steeds een warm hart toe; kleinschaligheid, korte communicatielijnen en een persoonlijk element.

Thomashuis Baarn

Eemnesserweg 36
3741 GA Baarn
Nederland
Wij hebben momenteel geen plaats beschikbaar. Toch benieuwd? Neem gerust contact op:
035 544 6547
baarn@thomashuis.nl

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt, zeker in het geval van onenigheid. Als u ontevreden bent of het ergens niet mee eens bent, laat het ons dan zeker weten. Zo kunnen we kijken of we er samen uit komen.

Voelt u zich alsnog niet gehoord of komen we er onderling niet uit, dan beschikken wij over een klachtenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Heeft u een klacht? Dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris via thomashuis@meld-het.nu.