De Essentie van de Thomashuizen

Samen en toch verschillend

Een Thomashuis is een liefdevol thuis voor mensen met een verstandelijke beperking. Thomashuizen zijn ontstaan vanuit de zoektocht van een vader naar een woonplek voor zijn zoon Thomas. Hij zocht een plek waar Thomas zichzelf kon zijn en echt gezien werd. Die zoektocht is uitgegroeid tot een landelijk netwerk van huizen waar mensen als Thomas zich veilig en geliefd voelen en met deskundige zorg omringd worden.

Elk mens mag zijn wie hij of zij is en elk leven is de moeite waard om geleefd te worden. Daarom wordt de zorg in een Thomashuis aangepast aan de bewoner en niet andersom. Mensen met een verstandelijke beperking moeten niet integreren in de zorgwereld, maar de zorgwereld moet integreren in de gewone wereld.

Met ‘persoonlijk, veilig en warm’ als kernwaarden zorgen de zorgondernemers van elk huis ervoor dat de mensen die bij hen wonen in het Thomashuis een echt thuis vinden. Elk mens is verschillend en verdient een benadering die past bij zijn of haar behoeften en verwachtingen.

Daarom is elk Thomashuis verschillend, maar onmiskenbaar een Thomashuis.

De mensen in een Thomashuis

In een Thomashuis wonen maximaal 9 mensen met een verstandelijke beperking als in een groot gezin. Zij kunnen niet zelfstandig wonen en vinden in de geborgenheid van het Thomashuis een plek waar ze zichzelf kunnen zijn. Ze worden gezien, gekend en menswaardig bejegend. Ze wonen samen met hun medebewoners in een omgeving waar ruimte is om hun eigen ding te doen, maar ook om samen te zijn en samen te leven. Wie kan werkt overdag bijvoorbeeld bij een dagbesteding die invulling geeft aan de individuele talenten, behoeften en wensen.

In een Thomashuis werken medewerkers vanuit hun eigen kracht en liefde voor de medemens. Zij zijn de bewoners nabij en geven invulling aan het contact met iemand die kwetsbaar is. Zij streven dagelijks naar een betekenisvolle invulling van de dag. Hun tijd gaat maximaal naar aandacht en minimaal naar papierwerk. Creativiteit en eigen initiatief worden hoog in het vaandel gedragen. Elke medewerker draagt daardoor iets unieks bij aan het leven in een Thomashuis

Twee zorgondernemers staan samen aan het roer en zijn verantwoordelijk voor het wonen, de zorg en de bedrijfsvoering. Zij zijn oprecht en authentiek en richten hun leven in het teken van hun bewoners in. Zij wonen zelf in het Thomashuis en scheppen duidelijke kaders voor de rust en de huislijkheid. Zij zijn betrokken, zichtbaar en bereikbaar voor iedereen. Zij richten hun zorgonderneming in volgens eigen inzichten, deskundigheid en persoonlijkheid binnen de grenzen van de formule.

Het Thomashuis in de gewone wereld

Een Thomashuis staat midden in de samenleving. Een Thomashuis is een goede, leuke en verrassende buur. Er wordt actief verbinding met de omgeving gezocht. Bewoners van een Thomashuis nemen waar mogelijk deel aan het dagelijks leven in de buurt, en omgekeerd kan de buurt ook deelnemen aan het leven in het Thomashuis. Hierdoor zijn een Thomashuis en de bewoners een onderdeel van de lokale samenleving en telt iedereen mee.

Mensen met een verstandelijke beperking zijn waardevol en kostbaar. Een Thomashuis wil een onderscheidende aanvulling zijn op het zorgaanbod voor deze mensen. Zo eenvoudig mogelijk en met respect voor eenieder. Het zorgondernemerschap zorgt daarbij voor gericht eigenaarschap, korte communicatielijnen en echte mensgerichte zorg. Een Thomashuis is daardoor een verrijking van de zorgsector en de samenleving.

Verdieping

Rond 5 verschillende thema's die nauw verbonden zijn met de Essentie is iets meer diepgang vereist:

Aan de hand van de kernwaarden van de formule Thomashuis wordt toegelicht hoe deze thema's invulling (kunnen) krijgen.

Klik in het menu rechts om de verdiepende thema's te ontdekken.