De relatie tussen franchisegever en franchisenemer

Persoonlijk

De Drie Notenboomen (DDN) en de zorgondernemers van de Thomashuizen vertellen samen een verhaal, waarin ieder een belangrijk rol heeft en de één niet zonder de ander kan.

DDN dient zich maximaal in te spannen om de kracht en voordelen van de franchiseformule verder te ontwikkelen, te faciliteren, te behouden en verbeteren, de uniforme uitstraling van de franchiseformule te bewaken en toe te zien op de naleving van de franchiseovereenkomst. DDN dient ervoor te zorgen dat de zorgondernemer er maximaal voor de bewoners en de medewerkers kan zijn door het aanbieden van relevante ondersteuning en advies.

De zorgondernemers dienen verantwoordelijk te zijn voor de zorg voor en het wonen van de bewoners, voor het werkgeverschap en de gezonde bedrijfsvoering in lijn met de ESSENTIE van de Thomashuizen. Ze dienen de gemeenschappelijke identiteit en reputatie van de franchiseformule te onderhouden en medewerking te verlenen zodat DDN de franchiseformule kan toetsen op naleving, verder kan ontwikkelen, onderhouden of verbeteren en kan zorgen voor de commerciële, operationele, digitale en logistieke invulling van de franchiseformule.

DDN en zorgondernemers verschaffen elkaar informatie die noodzakelijk is voor het verder versterken, ontwikkelen en onderhouden van de franchiseformule, en onderschrijven het belang van eerlijke en transparante communicatie. Ook bepalen zij met elkaar de punten waarop de formule transparantie naar de buitenwereld moet bieden, en wat het aandeel van de franchisegever en de individuele franchisenemer hierin is.

 

Veilig

De ESSENTIE borgt het gedachtegoed van de formule en geldt als centraal document waarover DDN en zorgondernemer structureel in overleg zijn en de collectiviteit, onderlinge relaties, uniformiteit en zelfstandig ondernemerschap blijven borgen.

De franchisegever en de franchisenemers zijn samen verantwoordelijk voor de ESSENTIE.

Via overleg wordt de ESSENTIE bewaakt en verder ontwikkeld:

  • De Franchisenemers Vereniging Thomashuis behartigt de belangen van de franchisenemer, bevordert de samenwerking met de franchisegever vanuit de ontwikkelde Thomashuisformule en verleent op sommige essentiële onderwerpen instemming
  • De SOG DDN fungeert als verhuurder van panden die invulling geven aan het wonen in een Thomashuis, faciliteert huisvesting van personen met een zorgindicatie en borgt de continuïteit van het vastgoed binnen de formule Thomashuis
  • De Franchiseraad, bestaande uit het bestuur van de Franchisenemers Vereniging Thomashuis en de directie van DDN, brengt franchisegever en franchisenemer samen, bewaakt de formule en brengt advies uit rondom een aantal vaste beleidsonderwerpen
  • In Gesprek met DDN: halfjaarlijkse bijeenkomst voor franchisegever en franchisenemers als klankbord voor formule- en organisatieontwikkeling
  • Structurele contacten tussen zorgondernemers en medewerkers van DDN

 

Informatievoorziening en verbinding wordt gecentraliseerd en gefaciliteerd via de Nootzaak.

  • Borging van knowhow en informatie, o.a. in het Handboek Thomashuis
  • Ondersteuning van het lerend netwerk

 

Warm

De ESSENTIE van de Thomashuizen beschrijft een gezamenlijk verhaal waarin franchisegever (DDN) en franchisenemer (zorgondernemer) elk een rol hebben in het verwezenlijken van een liefdevol thuis voor mensen met een verstandelijke beperking: de franchiseformule Thomashuis.

Om dit doel te kunnen (blijven) verwezenlijken bouwen DDN en zorgondernemer voortdurend aan een langdurige relatie, waarin transparantie, integriteit en overleg cruciale onderdelen zijn. Binnen deze samenwerking staan collectiviteit, uniformiteit en zelfstandig ondernemerschap centraal, zowel bij DDN als bij de zorgondernemer.