Het Thomashuis als werkgever

Persoonlijk

Medewerkers van een Thomashuis gaan liefdevol en respectvol met iedereen om. Ze kijken naar wat er nodig is en handelen ernaar. Ze zijn hierbij bewust van hun eigen visie en houding, en tonen voldoende zelfreflectie om in te kunnen schatten wat goed is voor de bewoners.

Medewerkers van een Thomashuis worden geselecteerd op basis van de zorg- en begeleidingsbehoeften van de bewonersgroep. Zij brengen hierdoor kennis en ervaring mee die bijdragen aan de kwalitatieve zorg waar de bewoners recht op hebben. Ieders individuele bijdrage is waardevol en doet ertoe.

Zorgondernemers van Thomashuizen geloven ook in de kwaliteiten van mensen die uit een ander vak komen. Bij het zoeken naar wat past qua zorg en begeleiding voor hun bewonersgroep, durven zorgondernemers ‘out-of-the-box’ te denken.

Een medewerker van een Thomashuis neemt initiatief en toont eigenaarschap over zijn of haar werk. Hij of zij neemt verantwoordelijkheid op, durft creatief te zijn en legt waar nodig verantwoording af.

Net als zorgondernemers bewegen medewerkers mee met de bewoners. Elke dag is anders en vereist nieuwe initiatieven. Maatwerk, flexibiliteit en veelzijdigheid zijn daarom onlosmakelijk verbonden met het werken in een Thomashuis.

 

Veilig

De zorgondernemers van elk huis vertalen de kernwaarden van de Thomashuizen naar duidelijke verwachtingen voor hun medewerkers. Ze creëren hiermee een kader voor een goede werksfeer.

Door te streven naar continuïteit in de bezetting zijn medewerkers bekende gezichten die mee bouwen aan de veilige en geborgen omgeving waarin bewoners zichzelf kunnen zijn en gekend worden. Medewerkers stimuleren de zelfredzaamheid en ondersteunen waar nodig. Ze hebben tijd en geven aandacht aan de bewoners. Het tempo van elke bewoner wordt altijd gerespecteerd.

Een Thomashuis is een open werkomgeving waar je altijd zichtbaar bent. Dit vereist ook openheid tussen zorgondernemer en medewerkers. In een Thomashuis benoem je wat je ziet, waar je tegenaan loopt, wat je ideeën zijn, … Het wordt gewaardeerd dat je je mening geeft. De relatie tussen zorgondernemer en medewerker is veilig en geeft hiertoe voldoende ruimte.

Medewerkers van Thomashuizen blijven hun vakkennis ontwikkelen via het regelmatig volgen van scholing en opleiding.

Er is ruimte voor ontwikkeling voor medewerkers die zelf het zorgondernemerschap ambiëren. Zo wordt de mogelijkheid gecreëerd om kennis en ervaring binnen de formule Thomashuis te behouden en uit te breiden, en daardoor nog meer stabiliteit voor de bewoners te creëren.
 

Warm

Als medewerker in een Thomashuis mag je zijn wie je bent. Je hoeft niet perfect te zijn, zolang je de intentie hebt om goed te doen en professioneel handelt. Je wordt daarom uitgedaagd om nieuwsgierig te zijn en te benoemen dat je iets niet weet.

Medewerkers van een Thomashuis vinden het zinvol dat ze elke dag bezig mogen zijn met het welzijn van mensen die het nodig hebben. Ze hebben de intrinsieke motivatie om klaar te staan. Hun tijd gaat maximaal naar de bewoners en zo min mogelijk naar administratieve werkzaamheden.