Wat zijn de kosten?

Een Thomashuis is toegankelijk voor iedereen (vanaf 18 jaar) met een verstandelijke beperking die 24-uurszorg nodig heeft, en is voor iedereen financieel haalbaar. De kosten zijn onder te verdelen in twee categorieën: woonkosten en zorgkosten.


Woonkosten

De woonkosten bestaan uit huur, service- en schoonmaakkosten en bijdragen voor onder andere de maaltijden en het wassen van kleding. Elke bewoner heeft een eigen kamer die volledig naar eigen smaak en inzicht ingericht kan worden. De kosten hiervoor draagt de bewoner en de familie zelf. De huurkosten worden in de regel betaald uit de Wajong uitkering of anders uit het eigen inkomen van de bewoner. Uiteraard kan ook de familie bijdragen. 

Zorgkosten

De zorgkosten worden over het algemeen betaald uit het persoonsgebonden budget van de bewoner. Dit pgb is door iedereen aan te vragen die 24-uurs zorg nodig heeft. Eventuele kosten voor huisarts en tandarts, voor therapieën en bezoek aan een ziekenhuis worden gedekt uit de eigen (aanvullende) zorgverzekering. Om een pgb aan te kunnen vragen dient een bewoner over de juiste indicatie te beschikken. Deze wordt vastgesteld door het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg. 

Meer info over het pgb is te vinden op de website van belangenvereniging Per Saldo.