Zorg & Welzijn in een Thomashuis

Persoonlijk

Een Thomashuis is als een groot gezin waar men bij hoort. Iedereen is waardevol en doet ertoe. Ieder doet wat hij of zij kan en wordt geholpen wanneer het nodig is. Hoe afhankelijk iemand ook wordt, in een Thomashuis is het uitgangspunt dat iedere bewoner met respect behandeld wordt en dat de focus ligt op wat iemand (nog) wel kan, niet op wat de beperking is. Zo wordt er wonen met zorg met elkaar verweven, zoals je het iedereen zou gunnen.

Diversiteit en persoonlijke benadering zijn onlosmakelijk verbonden met de Thomashuizen. Elke bewonersgroep is anders en vraagt om andere vormen van zorg. Elke zorgondernemer is verschillend en heeft specifieke kennis, ervaring en deskundigheid. Ook is elk huis verschillend en daardoor voor de ene wel en voor de ander niet geschikt als woonplek.

In de praktijk ziet de zorgondernemer bij het ontwaken van een bewoner hoe de dag eruit gaat zien. Signalen worden opgepikt en er wordt naar gehandeld. Zo is elke dag anders en wordt er maatwerk geboden.

Het leven is een aaneenschakeling van keuzes en elk mens heeft het recht om te kiezen. Keuzes worden niet voor een ander gemaakt zolang die ander dat nog zelf kan. Om dit te kunnen realiseren wordt er zoveel mogelijk gekozen voor vormen en structuren waarbij keuzevrijheid mogelijk is.

 

Veilig

Vanuit de driehoek bewoner – wettelijk vertegenwoordiger – zorgondernemer komen vragen en inzichten samen bij de zorgondernemer. Deze brengt alle informatie bij elkaar in een passende werkwijze die ervoor zorgt dat elke bewoner maximaal tot z’n recht komt. Open communicatie en continue dialoog binnen deze driehoek zijn cruciaal om de belangen van de bewoner te blijven respecteren. Het moet daarom te allen tijden veilig zijn binnen deze driehoek om met elkaar het gesprek aan te gaan.

De huislijkheid, nabijheid, rust en persoonlijke aandacht garanderen een zo veilig mogelijk thuis. Relevante wet- en regelgeving wordt gerespecteerd.

De verscheidenheid onder de Thomashuizen maakt dat krachten gebundeld kunnen worden, wat mogelijkheden geeft tot relevante onderlinge kennis- en ervaringsuitwisseling. Het lerend netwerk binnen de Thomashuizen zorgt ervoor dat de expertise van de verschillende zorgondernemers geprikkeld en ontwikkeld wordt.

 

Warm

De Thomashuizen maken een verschil door het gedrag dat men ten opzichte van elkaar vertoont en door hoe je met je medemens omgaat. Bewoners worden bovenal als mens gezien en gerespecteerd.

Bij alles wat er in een Thomashuis gebeurt is er dezelfde volgorde van prioriteiten: eerst de bewoner, dan de beperking, dan de pragmatische aanpak.

De zorg in een Thomashuis draait bovenal over aandacht geven en tijd hebben voor elkaar. Via een liefdevolle benadering kunnen bewoners een positief zelfbeeld ervaren en maximaal tot hun recht komen, ieder op z’n eigen tempo. Genieten van de kleine dingen in het leven, dat is waar het om gaat.