Hoe wordt de kwaliteit bewaakt in een Thomashuis?

Kwaliteitssysteem

In de Thomashuizen hechten we veel waarde aan kwaliteit van zorg en leven. Naast de dagelijkse goede zorg, betrokkenheid van medewerkers en korte lijnen met verwanten over het welzijn van de bewoners in een Thomashuis, is het ook belangrijk dat we periodiek kwaliteit en klanttevredenheid meten. Elk Thomashuis werkt daarom met hetzelfde kwaliteitssysteem.

Kwaliteitsmeting

De kwaliteitszorg en managementinformatie binnen de Thomashuizen staan beschreven in een kwaliteitshandboek. Dit is opgesteld aan de hand van de ISO 9001:2015 norm. Sinds 2006 zijn de Thomashuizen en franchisegever De Drie Notenboomen ISO gecertificeerd. Jaarlijks vindt een externe audit plaats waarbij de Thomashuizen en het kwaliteitsmanagementsysteem geauditeerd worden. Met het behalen van dit certificaat voldoet onze organisatie aan internationale eisen en normen op het gebied van kwaliteitsmanagement.

ISO/bureau Veritas certificaat

Klanttevredenheidsmeting

De klanttevredenheidsmeting vindt plaats via een kwantitatieve meting door een extern onderzoeksbureau. Dit bureau is een full-service klant- en marktonderzoekbureau en gespecialiseerd in zorg en overheid. Bij de Thomashuizen wordt getoetst op de volgende drie aspecten:

  • Kwaliteit van leven, welbevinden en participatie
  • Kwaliteit van zorg, dienstverlening en wonen
  • Kwaliteit van communicatie

In samenwerking met De Drie Notenboomen is een vragenlijst ontwikkeld, waarin de genoemde aspecten aan bod komen. De lijst wordt voorgelegd aan belangenbehartigers van de bewoners (ouders of vertegenwoordigers). De resultaten worden verwerkt in een overzichtelijk rapport. Deze metingen worden om het jaar uitgevoerd.

Leren & verbeteren

Het doel van alle kwaliteitstoetsingen is om continu te leren en indien nodig maatregelen te treffen. Zo wordt er permanent gewerkt aan optimale kwaliteit van leven en zorg in een Thomashuis.

Klachten & geschillen

In een Thomashuis is het bieden van kwalitatieve zorg een essentieel doel. Open dialoog en korte communicatielijnen – rechtstreeks voortvloeiend uit de kleinschalige aanpak van de Thomashuizen – zijn hierbij van cruciaal belang. Er wordt elke dag hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen.

Het kan echter zijn dat u toch niet tevreden bent. Als dit zo is, dan willen we u in eerste instantie vragen om de zorgondernemers van het desbetreffende Thomashuis hierover aan te spreken.

Zit u met een klacht waar u onderling niet uit komt? Dan vindt u via de website van het betreffende Thomashuis de contactgegevens van een onafhankelijk klachtenfunctionaris.

Alle individuele Thomashuizen beschikken over een klachtenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Deze regeling dient om onvrede en klachten op een effectieve, laagdrempelige en professionele manier af te handelen.

Complimenten

Bent u tevreden over de Thomashuizen? Dat horen we uiteraard ook graag!
Laat het ons dan weten of geef een beoordeling op de Facebookpagina van de Thomashuizen.