Hoe wordt de kwaliteit bewaakt in een Thomashuis?

In de Thomashuizen wordt aan zorg vorm en inhoud gegeven op een geheel nieuwe manier. We laten ons niet leiden door regels. Doen we dan maar wat? Allerminst. We hechten veel waarde aan kwaliteit en die wordt ook intensief getoetst. 

Kwaliteitstoetsing

Kwaliteit van zorg en van leven is essentieel. Daarom zijn alle Thomashuizen ISO-gecertificeerd en hechten we veel waarde aan bijvoorbeeld de kwaliteitstoetsen van ARGO. Dit zelfstandige onderzoeksbureau is gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en licht regelmatig onze huizen door op de kwaliteit van leven, van zorg en van communicatie. De ervaringen van familie en vertegenwoordigers worden gebruikt om de zorg naar het hoogst mogelijke niveau te tillen.

ISO-gecertificeerd

In 2006 ontving De Drie Notenboomen, de centrale organisatie achter de Thomashuizen, een ISO-certificering voor de bedrijfsvoering. Deze certificering is een waarborg dat wij transparant, verantwoord en gestructureerd werken. Om de kwaliteit van hoog peil te houden, werken we samen met ARGO. Deze onafhankelijke, externe organisatie onderzoekt periodiek onze werkwijze.

Onder de loep bij ARGO

ARGO is gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. ARGO is sinds 1998 als zelfstandige organisatie gespecialiseerd in onderzoek, advies en kwaliteitsverbetering voor zorgaanbieders, overheden en koepelorganisaties in de zorgsector. Bij onze zorgformules Thomashuis en Herbergier toetst ARGO op drie aspecten:

  • Kwaliteit van leven
  • Kwaliteit van zorg
  • Kwaliteit van communicatie

Hierbij wordt gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve metingen. 

Kwantitatieve meting: In samenwerking met De Drie Notenboomen ontwikkelde ARGO twee vragenlijsten, waarin de genoemde aspecten aan bod komen. Eén lijst wordt voorgelegd aan belangenbehartigers van de bewoners (ouders of vertegenwoordigers). De andere lijst is voor het personeel van de Thomashuizen. De resultaten worden verwerkt in een overzichtelijk rapport. Deze metingen worden om het jaar uitgevoerd.

Kwalitatieve meting: Bij deze metingen worden groepsinterviews gehouden met ouders en vertegenwoordigers. Dit gebeurt in een vertrouwelijke setting en onder leiding van een ervaren interviewer. De interviews zijn bedoeld om de uitkomsten van de kwantitatieve interviews te verdiepen. Het gaat hier vooral om verbetersuggesties, vanuit het perspectief van de bewoners. Aanvullend wordt nog een gesprek met de zorgondernemers gevoerd. Ook deze meting wordt om het jaar gehouden. 

Leren & verbeteren

Het doel van alle kwaliteitstoetsingen is om continu te leren en indien nodig de nodige maatregelen te treffen. Zo wordt er permanent gewerkt aan optimale kwaliteit van leven en zorg in een Thomashuis.

Klachten & geschillen

In een Thomashuis is het bieden van kwalitatieve zorg een essentieel streefdoel. Open dialoog en korte communicatielijnen – rechtstreeks voortvloeiend uit de kleinschalige aanpak van de Thomashuizen – zijn hierbij van cruciaal belang. Er wordt elke dag hard gewerkt om dit voor mekaar te krijgen.

Het kan echter zijn dat u toch niet tevreden bent. Als dit zo is, dan willen we u in eerste instantie vragen om de zorgondernemers van het desbetreffende Thomashuis hierover aan te spreken.

Zit u met een klacht waar u onderling niet uit raakt? Dan vindt u via de website van het Thomashuis in kwestie de contactgegevens van een onafhankelijk klachtenfunctionaris.

Alle individuele Thomashuizen beschikken over een klachtenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Deze regeling dient om onvrede en klachten op een effectieve, laagdrempelige en professionele manier af te handelen.

Complimenten

Bent u tevreden over de Thomashuizen? Dat horen we uiteraard ook graag!

Laat het ons dan weten of geef een beoordeling op de Facebookpagina van de Thomashuizen.