Wat is een Thomashuis?

Een Thomashuis is een kleinschalige woonvorm voor volwassenen met een verstandelijke beperking. In een Thomashuis wonen 8 à 9 bewoners met een verschillende zorgvraag. Elke bewoner heeft er een eigen kamer die hij naar eigen smaak inricht. De nadruk in een Thomashuis ligt op een zo gewoon mogelijk leven. Waarin je als mens geen nummer bent, maar een individu met eigen interesses, maniertjes en  talenten. Een Thomashuis staat overigens steevast middenin de samenleving. Daardoor brengt het mensen bij elkaar en laat het de zorgwereld integreren in de gewone wereld.

 

ThomashuisVerbindt: 'Wij zien de bewoners regelmatig voorbijlopen'

De Thomashuizen in cijfers

Er zijn inmiddels 118 Thomashuizen verspreid over heel Nederland.

In een Thomashuis werken gemiddeld 6 extra werknemers (3,5FTE) samen met de zorgondernemers. 

De kostprijs voor de zorg in een Thomashuis wordt gefinancierd vanuit het persoonsgebonden budget, wat bepaald wordt volgens de persoonlijke zorgvraag. De verblijfskosten worden voorzien uit de eigen middelen van de bewoner. Bijvoorbeeld een Wajong-uitkering. De Thomashuispanden zijn allen eigendom van externe partners, voornamelijk woningcorporaties. 

Klaar voor je eigen Thomashuis?

Meld je aan als zorgondernemer!

Aanmelden