‘Het levensverhaal van de bewoner vormt de rode draad’

Werken

“In december 2017 maakte ik de stap naar het Thomashuis Zenderen. Dit was dat voor mij een grote stap na 20 jaar op een andere veilige en fijne plek te hebben gewerkt. Ik wilde graag in een kleinschalige woonvorm werken, dat was op korte termijn binnen mijn vorige werkplek niet mogelijk. Opeens was daar de vacature in Thomashuis Zenderen. Dit was mijn kans”, schrijft medewerker Hermien in haar blog.

“24 uur werken in Zenderen, waar ik zelf woon. De vraag in de vacature was iemand met inlevingsvermogen en een groot zorghart voor de bewoners  en er werd gewerkt vanuit belevingsgerichte zorg. Dat was voor mij bekend terrein. Herna en Willem durfden het met mij aan en ik voelde me snel thuis.

Tijd en aandacht voor eigenheid

Een fijne groep bewoners van verschillende niveaus en verschillende zorgvragen in zowel ADL en verpleegtechnische handelen, als ook in structuur en duidelijkheid bieden. Ik mocht de belevingsgerichte bespreking introduceren binnen ons team, waarbij het levensverhaal van de bewoner een rode draad vormt en waarbij wij als begeleiders veel van elkaar leren door contactmomenten te analyseren. 

Het is heel prettig dat er aandacht en tijd is voor de eigenheid van de bewoners, waarbij we rekening houden met hun verschillende wensen en niveaus en mogelijkheden. We maken TIJD voor de bewoners: fietsen op de duofiets, naar de bioscoop, wandelen in de prachtige omgeving van Zenderen, muziekavonden, creatieve momenten voor de seizoentafel etc. Dagjes uit en uiteten gaan zijn ook telkens weer een feest.  Ook brengen we dorpsblad Vox rond in onze buurt en hebben we de zorg voor de 2 bloembakken op de rotonde als je Zenderen binnenkomt rijden.

Assertiviteitstraining, zeggenschap en welbevinden

Van belang is ook de zeggenschap van bewoners in de bewoners vergadering en assertiviteit trainen in de methode “Hallo ik”. Erg belangrijk in ons Thomashuis, is het welbevinden van onze bewoners. Zowel hun psychische als ook hun lichamelijke welbevinden. Boven alles is het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op deze prachtige plek. 

Herna en Willem zijn voor de bewoners letterlijk altijd dichtbij, omdat ze naast het Thomashuis wonen. Dit biedt de bewoners veiligheid, rust en zekerheid. Wij hebben een hecht team, collega’s die allemaal gemotiveerd zijn en ieder met hun eigen competenties. We maken gebruik van ieders individuele talenten. Ook staat iedereen meteen klaar als  er door welke omstandigheden ook extra gewerkt moet worden. Dat hebben we meerdere keren, maar met name in het afgelopen jaar zeker gemerkt.  Ik ben blij dat ik deel uit mag maken van het Thomashuis Zenderen.”

Hermien Welberg - Oude Lansink, begeleider Thomashuis Zenderen

Delen: