Kwaliteit van zorg in de Thomashuizen

In de media

De Thomashuizen zijn speciaal opgericht met de intentie om op een kleinschalige manier betere zorg te verlenen dan de reguliere instellingen. Klachten over kwaliteit van zorg komen dan ook keihard binnen en worden steevast meteen opgepakt.

Vandaag pakt het Noordhollands Dagblad uit met een reeks artikelen over Thomashuis Middenmeer. Hierin wordt melding gemaakt van klachten over behandeling van bewoners door de vorige zorgondernemers van het Thomashuis. 

Het is bijzonder jammer dat de inhoud van de klacht bekend is nog voor het onderzoek door de IGJ is afgerond. Dit heeft immers een impact op alle Thomashuizen.

Het kiezen voor kleinschaligheid in het organiseren van zorg en wonen voor een kwetsbare medemens draagt risico’s in zich en daar is elke Thomashuis-ondernemer zich van bewust. Het geloof in de meerwaarde van de kleinschalige aanpak staat echter als een paal boven water, omdat er zo gezorgd kan worden dat aandacht maximaal naar de mens gaat en niet naar controlerende systemen die onontbeerlijk zijn in een grootschalige setting. Het streven naar eenvoud hierin is een maatschappelijke trend en daar zijn Thomashuizen al jaren koploper in.

Open communicatie

Het werken aan open communicatie en een (onafhankelijk) luisterend oor bij problemen zijn permanente werkpunten. Elk Thomashuis voldoet hierbij aan de verplichtingen van de wet en wordt daarnaast onafhankelijk geëvalueerd door ARGO (een onderzoeksbureau dat is gelieerd aan de Universiteit van Groningen). Hierbij wordt specifiek gekeken met alle ouders en medewerkers naar de kwaliteit van zorg en welzijn.

In één van de artikelen wordt ook melding gemaakt van een grootschalig onderzoek door de IGJ naar kwaliteitsbewaking in alle Thomashuizen. De IGJ heeft een vragenlijst verspreid onder alle Thomashuizen waarmee ze inzicht wil krijgen in hoe er wordt omgegaan met kwaliteit van zorg. Dit onderzoek loopt en de resultaten zullen gebruikt worden door DDN, IGJ en alle Thomashuizen om verder te bouwen aan een gericht toetsingskader voor kleinschalige woonvoorzieningen.

Incidenten zijn nooit uit te sluiten maar situaties zoals in Thomashuis Middenmeer – onafhankelijk van wat waar of onwaar is – passen niet bij de Thomashuizen. Er wordt door alle zorgondernemers en door De Drie Notenboomen (ontwikkelaar van de Thomashuis-formule) continu gewerkt om de visie die aan de grondslag ligt van het concept Thomashuis voor iedere bewoner te realiseren, nu en in de toekomst.

Persbericht

Vandaag heeft De Drie Notenboomen een persbericht verspreid over de aandacht voor Thomashuis Middenmeer. Dit kun je hier lezen. 

Delen: