Publicatie onderzoeksrapport IGJ over Thomashuizen

De IGJ heeft een onderzoeksrapport over de Thomashuizen gepubliceerd
In de media

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een rapport gepubliceerd als afronding van een onderzoek dat tussen 2016 en 2018 is uitgevoerd bij 12 van de 118 Thomashuizen.

Dit rapport is hier te vinden.

Wij zijn verheugd dat de inspectie heeft waargenomen dat er in Thomashuizen persoonsgerichte zorg wordt geboden. Het is dan ook ons uitgangspunt. Aandacht voor de bewoners staat immers in elk Thomashuis centraal. Een gepaste methodiek om te zorgen voor kwaliteit en veiligheid van zorg, het vermijden van onnodige risico’s en te leren waar dat kan, is onontbeerlijk. Een goede balans tussen activiteiten die direct en indirect ten goede komen aan de bewoners moet echter bewaakt worden om persoonsgerichte zorg te kunnen blijven garanderen.

De Thomashuizen denken graag met de inspectie mee over de geldende kaders en hoe we die van toepassing kunnen maken voor de kleinschalige zorg.

Delen: