Reactie De Drie Notenboomen op kamerbrief inzake PGB

Wonen

Op 20 mei 2022 stuurde minister Helder (VWS) een brief naar de Tweede Kamer over de beleidsvoornemens over het persoonsgebonden budget (pgb) in deze kabinetsperiode. De rode draad in de brief is om met het pgb terug te gaan naar waar het oorspronkelijk voor bedoeld is, namelijk eigen regie van de zorgvrager. Hierbij wordt gesteld dat kleinschalige wooninitiatieven van zorgondernemers in de toekomst niet meer via pgb gefinancierd moeten worden, omdat de regie van de budgethouder te beperkt zou zijn. Deze aanname is wat ons betreft onvoldoende onderbouwd en behoeft eerst nader onderzoek.

Als grootste franchiseorganisatie in de Nederlandse zorg ontwikkelen wij kleinschalige woonvoorzieningen voor verschillende doelgroepen met een zorgvraag. Voor de ruim 2.000 bewoners in onze vier formules – HerbergierThomashuisThomas Op Kamers en Zorgbutler – gaan zorg en wonen hand in hand. Deze zorg wordt middels het pgb gefinancierd.

Keuzevrijheid, zorg op maat en eigen regie zijn de kernwaarden van onze formules. Alle locaties worden geleid door zelfstandige, bevlogen zorgondernemers die met de bewoners samen leven en wonen. Zo garanderen we korte communicatielijnen, warmte en persoonlijke aandacht.

Bij onze huizen waken we voor bundeling van het pgb. Wij denken niet collectief, maar op basis van individuele behoeften van onze bewoners. Elke bewoner/budgethouder heeft de mogelijkheid om zelf te bepalen welke zorg hij of zij wil, hoe vaak, op welke manier en van wie. Daarnaast kijken we ook naar de karakters, interesses en gewoontes. De afspraken worden vastgelegd in de persoonlijke zorg- en dienstverleningsovereenkomst, die periodiek wordt geëvalueerd. Ook buiten die vaste momenten is bijsturing uiteraard altijd mogelijk. Zo slagen we erin om zorg te organiseren zoals we het voor onszelf zouden willen.

Wij zijn van mening dat herbeoordeling van de PGB-financiering om veel meer nuance vraagt dan in de kamerbrief van minister Helder het geval lijkt. Wij gaan dan ook graag in gesprek met de minister.

 

 

Delen: