Van het gevangeniswezen naar de gehandicaptenzorg

Opvolgers Thomashuis Zwijndrecht
Zorgondernemerschap

Op 1 juni starten Gerda Slingerland en Marc den Biggelaar hun nieuwe leven als zorgondernemers van Thomashuis Zwijndrecht. Een bijzonder leven, waarin ze gaan samenwonen met mensen met een verstandelijke beperking. “Wij kijken er ontzettend naar uit om te beginnen.” Wim Karel en Elvira Willemstein nemen in juni juist afscheid van het Thomashuis waarin ze maar liefst 12 jaar lief en leed deelden met 9 bewoners. Samen met hun twee zonen verhuizen ze naar Zeeland. “De jongens zijn met het Thomashuis opgegroeid. De jongste heeft met elke bewoner op zijn ontwikkelniveau een vriendschap opgebouwd. Dat was bijzonder om te zien.”

Nog lang geen tijd voor pensioen

Marc en Gerda leerden elkaar binnen Justitie kennen. Zeven jaar geleden sprong de vonk over en zijn ze gaan samenwonen, waarvan ze nu inmiddels 4 jaar zijn getrouwd. Gerda was werkzaam als psychiatrisch verpleegkundige binnen Justitie en Marc als zorg- en behandelwerker. Ze werkten beiden met kwetsbare groepen zoals gedetineerden met een licht verstandelijke beperking, autisme en psychiatrische aandoeningen. Gerda: “Het is dankbaar werk, maar wij ervoeren door de jaren heen dat, net als in de reguliere zorg, de mens steeds minder centraal kwam te staan. Het bekende papierwerk eiste steeds meer tijd op. Marc voegt toe: “Ik mocht ook helaas steeds minder zelf beslissen en meedenken.”

Gerda werkt al bijna haar hele leven in de zorg. Van 1990 tot 2003 werkte ze met ouderen met dementie en gehandicapten met een lichamelijke beperking. Haar werk in de gevangenis wordt beschouwd als een substantieel bezwarende functie (sbf). Voordeel van zo’n functie is dat je vervroegd met pensioen kan. Het echtpaar kwam echter tot de conclusie dat Gerda nog lang niet klaar is voor een leven achter de geraniums. Marc legt lachend uit: “Gerda moet iets om handen hebben, anders is ze niet te genieten. En ze is nog lang niet klaar met zorgen.”

“Zorgen zit in ons karakter”

Maar wat dan wel? Een B&B of vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem? Tal van plannen passeerden de revue. Totdat de twee op Facebook lazen dat er zorgondernemers werden gezocht om aan het roer te staan van een Thomashuis. Ze meldden zich diezelfde week nog aan voor een informatiebijeenkomst. Na afloop van de sessie weet het paar het zeker: hun toekomst ligt in een Thomashuis. Het zorgondernemerschap heeft alles wat ze zoeken: eigenaarschap, minder bureaucratie en zorgen voor een kwetsbare groep. Ook hun kinderen vinden het echt iets voor hen. Marc: “Zorgen zit in ons beider karakter, dat weten onze kinderen als geen ander.”

Van selectietraject tot stage

Ze nemen deel aan het selectietraject van franchisegever De Drie Notenboomen. Na zeven weken zijn ze dolblij om te horen dat de seinen op groen staanvoor het opleidingstraject. Ze volgen trainingen met onderwerpen als bewonersselectie, PR & Marketing, basistraining boekhouden en goed werkgeverschap. In ruim 9 maanden transformeerden Gerda en Marc zich van zorgprofessional tot zorgondernemer. Er is natuurlijk geen betere leermeester dan de praktijk zelf. Toekomstige ondernemers lopen daarom standaard stage in een Thomashuis. Gerda en Marc leren de fijne kneepjes van zorgondernemers Cisca en Dennis van Thomashuis Erp. “Ja, dat was echt geweldig, toen hadden we er nog meer zin in.”

Dat een Thomashuis een franchise is, zien ze als een groot voordeel. Marc: “De formule Thomashuis heeft zich al meer dan 20 jaar bewezen. En sluit aan bij hoe wij vinden dat de gehandicaptenzorg ingericht hoort te zijn: een veilige (woon)omgeving, waar warmte, gezelligheid, eigen regie en huiselijkheid voorop staan.”

Ben jij enthousiast geworden door het verhaal van Marc en Gerda? Meld je dan vooral aan voor de informatiebijeenkomst over het Thomashuis-ondernemerschap. 

Delen: