Dwarskijker: 'Van irritatie naar empathie'

Uit de huizen
Laura van Elst

Slaan, veeleisend gedrag of liegen. Bij probleemgedrag van een cliënt raakt de blik van een begeleider vaak vertroebeld. Om de relatie weer te versterken, houdt  zorgondernemer Michiel Snippe Ontdekkend Kijken sessies. Dwarskijker stelde hem wat vragen over deze methodiek van Heijkoop.

Wat is de Heijkoopmethode?

‘‘Bij probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking of in een vastgelopen situatie kunnen begeleiders een vertroebelde blik hebben. Bijvoorbeeld wanneer een cliënt een begeleider heeft geslagen. Met Heijkoop gaat een team aan de slag om de beeldvorming over een cliënt te veranderen. We praten niet vanuit wat we weten of diagnoses, maar praten vanuit wat we zien.’’

Welke voordelen heeft deze methodiek?

‘‘Heijkoop leert medewerkers genuanceerder te kijken naar een cliënt. Je laat los wat je weet en kijkt onbevangen naar iemands gedrag. Een begeleider kan een bewoner irritant vinden, maar door een verandering in de mindset kan die irritatie omgezet worden in compassie. Door Heijkoop ontstaat er dus bewustwording, begrip en vervolgens empathie voor een cliënt. En dat kan als bijeffect hebben dat ongewenst gedrag afneemt. Zo wordt het zelfvertrouwen van de begeleiders en de cliënt versterkt.’’

Hoe zit zo’n sessie Ontdekkend Kijken in elkaar?

‘‘Er worden drie Ontdekkend Kijken sessies gehouden. Daarbij wordt videomateriaal uit de dagelijkse praktijk geanalyseerd en gekeken naar hoe er aangesloten kan worden bij de eigen wijze van de cliënt. Begeleiders worden geholpen om bewust te worden van hun eigen begeleidingskwaliteiten en naar de mogelijkheden van cliënten te kijken. Doordat je in teamverband analyseert, ziet iedereen iets anders. Dat leidt tot rijke input.’’

Jij geeft zelf Ontdekkend Kijken sessies in enkele Thomashuizen. Kan je een voorbeeld uit de praktijk noemen dat jou aansprak?

‘‘Tijdens een sessie liepen alle medewerkers op tegen het veeleisende en aanwezige gedrag van een bewoonster. Begeleiders ergerden zich. Maar doordat zij de roep om aandacht als een cadeautje gingen beschouwen, werd het gedrag als minder storend ervaren. Daardoor reageerden begeleiders hartelijker en voelde de bewoonster zich beter begrepen.’’

Jij spreekt op de Gehandicaptenzorg Fair over Ontdekkend Kijken en de Heijkoopmethode. Wat is de rode draad in jouw workshop?

‘‘Allereerst geef ik informatie over de methode. Hoe werkt Heijkoop? Vervolgens leg ik de verbinding met Gentle Teaching. Dat gebruiken we in ons Thomashuis en draait om verbinden en bouwen aan een liefdevolle en veilige relatie. Gentle Teaching sluit mooi aan op Heijkoop. Tijdens de workshop geef ik tips mee die op de werkvloer eenvoudig zijn toe te passen. Want met bijvoorbeeld een warme glimlach of open blik kun je al veel bereiken.’’

Delen:

Mis niks van de kleurrijke verhalen van het Thomashuis

Schrijf je in voor de nieuwsbrief ThomashuisVertelt!