Wonen in een Thomashuis

Persoonlijk

Een Thomashuis is een plek waar elke bewoner zich helemaal thuis moet kunnen voelen. Dit houdt onder andere in dat een bewoner zijn/haar eigen kamer volledig zelf mag inrichten met eigen ideeën, spullen en materialen. De eigen kamer is een nest waar bewoners zich geborgen voelen.

Bij deelname aan het leven in een Thomashuis wordt er gekeken naar wat iemand wel of niet kan en wel of niet wil. Ieder draagt bij op basis van eigen mogelijkheden en wensen.

Bewoners van een Thomashuis nemen op normale wijze deel aan het gewone leven. Dagbesteding wordt daarom zo veel als mogelijk buiten de deur georganiseerd, tenzij dit niet in het belang van de bewoner is. Er wordt hierbij gestreefd naar zoveel mogelijk scheiding tussen wonen en werken. Bij het zoeken naar dagbesteding wordt gekeken naar de wensen, behoeften en mogelijkheden van de bewoner.

 

Veilig

Een Thomashuis wil een vertrouwde woonomgeving bieden, waar de bewoners zich geborgen voelen en zichzelf mogen en kunnen zijn.

In de driehoek bewoner – wettelijk vertegenwoordig – zorgondernemers wordt duidelijk gecommuniceerd over huisregels, verwachtingen en grenzen die de veilige woonomgeving voor alle bewoners moeten garanderen. De focus in een Thomashuis ligt op zo gewoon mogelijk wonen. Dit moet voor alle bewoners te allen tijden zo goed als mogelijk geborgd worden. Het evenwicht binnen de bewonersgroep is hierbij enorm belangrijk.

Wonen in een Thomashuis is gericht op de lange termijn en stabiliteit. Het uitgangspunt is steeds dat mensen hun leven lang in een Thomashuis blijven wonen. Tegelijkertijd, net als in de wereld buiten het Thomashuis, kan het zo zijn dat, met de komst van de jaren, een zorgbehoefte zo zwaar wordt dat iemand niet meer “thuis” kan blijven wonen. Als een bewoner door een gewijzigde medische of psychische conditie het evenwicht binnen een bewonersgroep verstoort, moet gekeken worden hoe het evenwicht hersteld kan worden en wat daarvoor nodig is. Dit kan betekenen dat iemand niet meer in die specifieke bewonersgroep kan blijven. Duidelijke communicatie in de driehoek over de mogelijkheden en onmogelijkheden is hierbij cruciaal om in het belang van de bewoners te kunnen blijven handelen.

 

Warm

Een Thomashuis heeft een uitgesproken huiselijk karakter: de nadruk ligt maximaal op huiselijkheid en huiselijke sfeer. In een Thomashuis wordt echt geleefd. Het is een huis waar mensen thuiskomen en ieder een plekje heeft. Iedereen die in een Thomashuis binnenkomt, zal een warm familiegevoel ervaren. Er is ruimte voor verbinding, maar ook voor afzondering.

Een Thomashuis is een mooi huis waar je trots op kunt zijn. Waar mogelijk is er een tuin met veel groen. Binnen en buiten houdt iedereen het met elkaar schoon en netjes zodat het er altijd prettig vertoeven is.

Gastvrijheid wordt hoog in het vaandel gedragen. Bezoekers worden hartelijk welkom geheten.